Maraming salamat sa pag dalaw ninyo sa aking website

Maraming salamat sa pag dalaw ninyo sa aking website. Isang malaking karangalan na silbihan ko ang residente nang San Francisco at San Mateo County. Ang website na ito ang makakatulong sa pag angat nang inyong mga anak at pamilya, karapatan at kalusugan, kapaligiran at iba't iba pang issues. Huwag ninyong kaligtaan bumisita sa aking website para makita ninyo ang mga huling labas na balita para sa inyong inpormacion.

LELAND Y. YEE, Ph.D.
D-San Francisco/San Mateo California State Senate